Chine

CHINA/BEIJING
PIP Beijing Representative Office
C1211, Web Times Center 17 ZhongGuanCun South Ave.
17 ZhongGuanCun South Ave.
Beijing 100081
P.R. China
Contact: Mr. Orion Liu
Tel: (+8610) 8857 91 85
Fax: (+8610) 8857 91 86
web:http://www.pipelectronics.hk
email: orionliu@pipelectronics.hk

 

CHINA/SHANGHAI
PIP Shanghai Office
Room 914, No. 1 Building
Lane 775, Siping Road, Hongkou Dist.
Shanghai
P.R. China
Contact: Mr. Tim Ding
Tel: (+8621) 6575 4775
Fax: (+8621) 6575 4787
web:http://www.pipelectronics.hk
email: tim@pipelectronics.hk

 

CHINA/WEST
PIP Xian Representative Office
Room 1503, Xigema Building
25 Gaoxin Road, Xian 710075
Shaaxi Province
P.R. China
Contact: Mr. Dong Ying
Tel: (+8629) 8823 3928
Fax: (+8629) 8823 3932
web:http://www.pipelectronics.hk
email: yingdong@pipelectronics.hk