Slovakia

SCHALLER SK, spol. s r. o.
Pestovatel’ská 10
821 04 Bratislava, SR
Slovakia
Contact: Ms. Jaroslava Nádašská (Director)
Mobil: (+421) 903 722 816 web: http://www.schaller.sk
email: nadasska@schallersk.sk